ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

***ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563***

ขอให้นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ (จากที่บ้าน)ลงทะเบียนยืนยันการเข้าปฐมนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2563