รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตารับตรงพิเศษ”
สมัครออนไลน์ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent/home.php

#สัมภาษณ์พร้อมลงทะเบียนทันที !!
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ