รองอธิการฯลงพื้นที่น้ำท่วมขัง (10-5-65)

รองอธิการฯลงพื้นที่น้ำท่วมขัง (10-5-65)

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อ.พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล และอ.นพดล สุดสุย หัวหน้าฝ่ายงานบริหารสินทรัพย์ ลงพื้นที่โดยรอบแนวรั้วพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หลายจุด โดยมีคำสั่งให้เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการจราจร การเสื่อมถอยของโครงสร้างถนนและอาคาร ตลอดจนแนวกั้นดินโดยรอบพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล