บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระราชินี (17-5-65)

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระราชินี (17-5-65)

ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (dltv13) ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คำกล่าวอาเศียรวาท โดย ผศ.ดร.วาสนา บุญสม "เฉลิมพระชนม พรรษา เพ็ญราศรี บรม ราชินี จักรีสยาม เอกองค์ สุทิดา สง่างาม เทิดพระนาม สถิต กลางจิตใจ เคียงคู่ ปิ่นราชัน มิ่งขวัญชาติ นวลละออง ผ่องพิลาศ รัชสมัย สามมิถุนา มหาฤกษ์ เบิกฆ้องชัย ราชมงคล น้อมไหว้ ถวายพระพร"