ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (04/11/2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (04/11/2565)

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติไฟฟ้าและแม่เหล็กสำหรับวัสดุเซรามิกส์ ยางพอลิเมอร์และฟิล์มบาง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด