ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-2 รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล