ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (17 พ.ย.65)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (17 พ.ย.65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูธุรกิจสร้างความเข้มแข็งด้านบริหารธุรกิจสู่ผู้ประกอบการในภูมิภาค จำนวน 1 ชุด