ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (11 พ.ย.65)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (11 พ.ย.65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0