ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (11/11/2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (11/11/2565)

ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ชุด