รับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเเขตวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตราคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 ณ งานบริหารทั่วไป (ห้องสารบรรณ) อาคารสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4 สวนสน)