แจ้งเตือนมิจฉาชีพให้โอนเงินค่าเทอม

แจ้งเตือนมิจฉาชีพให้โอนเงินค่าเทอม

ประกาศแจ้งเตือนผู้สมัคร นักศึกษา และผู้ปกครอง เนื่องจากตอนนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเข้ามาในกลุ่มรับสมัครของมหาวิทยาลัย หลอกให้ผู้สมัครและนักศึกษา โอนเงินค่าลงทะเบียน และค่าอื่น ๆ จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายขำระเงินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทางไลน์ หรือช่องทางออนไลน์ โดยให้ส่งหน้าบัญชี หรือหน้าบัตร ATM ทางไลน์ หรือขอข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของผู้สมัครหรือนักศึกษา #ถ้าเจอกรณีให้โอนเงินอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
.
ติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-441-6000 ต่อ 2304, 2305 หรือติดต่อได้ที่เพจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/regrmutr