ประกาศ! สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญา

ประกาศ! สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับปริญญา

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อรับปริญญาบัตร ได้ที่งานทะเบียนวิทยาเขตวังไกลกัง ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป