ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566