ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนางบลงทุนด้านที่ดินสิ่งก่อสร้างของ วข.วก

ลงพื้นที่หารือโครงการพัฒนางบลงทุนด้านที่ดินสิ่งก่อสร้างของ วข.วก

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อ.พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี และผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ รองอธิการบดี โดยร่วมกันลงพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่และอาคาร ตามแผนโครงการพัฒนางบลงทุนด้านที่ดินสิ่งก่อสร้างของวิทยาเขตวังไกลกังวล