ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคารการศึกษาทางไกล (25-4-65)

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคารการศึกษาทางไกล (25-4-65)

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 14 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารของโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี บริษัท เจริญวิภาค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี