ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้า ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง