งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2565 บริเวณหอพระด้านหน้าวิทยาเขตวังไกลกังวล โดยร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป รับพรจากพระภิกษุสงฆ์และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสรงน้ำพระพรหม ศาลตายายเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต เนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2565