ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 และเขต 4

ประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 และเขต 4

ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารบ้านพักวิทยาเขตวังไกลกังวล เขต 3 และเขต 4 เพื่อหารือการจัดสรรบ้านพักของวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้เกิดความเสมอภาค และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล