บริษัท สมาร์ทพูล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2010 มอบแจกันดอกไม้

บริษัท สมาร์ทพูล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2010  มอบแจกันดอกไม้

ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 บริษัท สมาร์ทพูล แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2010 จำกัด โดย คุณสามารถ แช่มคล้ำ มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​นภาพร นาคทิม เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง​อธิการบดี​ประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล อีกวาระหนึ่ง