รองอธิการบดีร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์พื้นที่ศาลายา

รองอธิการบดีร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์พื้นที่ศาลายา

ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากนั้นอธิการบดีสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ณ มทร.รัตนโกสินทร์