ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563