ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 10 ก.พ. 2565

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 10 ก.พ. 2565

ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) จำนวน ๑ ชุด