ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 1 ก.พ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ 1 ก.พ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) จำนวน 1 ชุด