ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 มี.ค. 65

ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid)