ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 23 ก.พ. 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 23 ก.พ. 65

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro grid) จำนวน 1 ชุด