ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 และมาตรการรองรับป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
13 กรกฎาคม 2563 ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
ดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ระบบบริการการศึกษา