ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำฯ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำฯ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติการซึมผ่านน้ำของวัสดุสังเคราะห์งานโยธา จำนวน 1 ชุด