เปิดภาคการศึกษา 1/2564

เปิดภาคการศึกษา 1/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดภาคการศึกษา 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564