กำหนดการลงทะเบียนปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 2564

กำหนดการลงทะเบียนปฐมนิเทศออนไลน์ นักศึกษาใหม่ 2564

***ลงทะเบียนปฐมนิเทศ 64 ออนไลน์ รอบเพิ่มเติม 1***
***กรุณาอ่านอย่างละเอียด และ ดำเนินการต่างๆ ให้ตรงวันที่กำหนด***
**เปิดลงทะเบียน วันที่ 16, 17, 18 มิถุนายน 2564 (เปิดระบบ 16 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น.)**
ขั้นตอนการลงทะเบียนปฐมนิเทศ
1. เปิดลิ้งค์ http://rmutrnewstudent.com/registerstu/index.php
2. กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
3. กรอกที่อยู่ที่ถูกต้องและสามารถรับของที่ระลึกปฐมนิเทศทางไปรษณีย์ได้ (ช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ใส่ - )
4. กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาที่ถูกต้อง (นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจำตัวของตนเองที่คณะ/วิทยาลัย)
5. กรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ใช้เบอร์โทรศัพท์ในการส่งของที่ระลึก)
6. เลือกพื้นที่ คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา ที่เข้าศึกษา
7. **ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง**
8. กดบันทึกข้อมูล
***ระวัง***
- กรอกข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้อง
- มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบหากของที่ระลึกสูญหาย เนื่องจากนักศึกษากรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ผิด!!
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนปฐมนิเทศแล้ว ให้เข้าระบบปฐมนิเทศ ตามวันที่กำหนด (หากเข้าระบบไม่ตรงวัน ระบบอาจไม่บันทึกการเข้าปฐมนิเทศ)
o พื้นที่ศาลายา เข้าสู่ระบบ วันที่ 21 – 22 มิ.ย. 64
o พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าสู่ระบบ วันที่ 23 – 24 มิ.ย. 64
o วิทยาลัยเพาะช่าง เข้าสู่ระบบ วันที่ 28 – 29 มิ.ย. 64
o วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าสู่ระบบ วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 64
เข้าสู่ระบบปฐมนิเทศ ที่ http://rmutrnewstudent.com/new2564/
เมื่อปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม!!!แคปหน้าใบรับรองการเข้าปฐมนิเทศเก็บไว้ด้วย