รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “โควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4”

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “โควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4”

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “โควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4”
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
***สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ ช่องทางออนไลน์***
***อาจารย์ประจำสาขาวิชา จะติดต่อกลับในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-618500 ต่อ 4018 – 4019 (ในวันและเวลาราชการ)
ดาวน์โหลด : ใบสมัครและเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกคณะ