รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (โควตาพิเศษ ครั้งที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (โควตาพิเศษ ครั้งที่ 3)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตาพิเศษ ครั้งที่ 3 ”
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent
เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
วันที่และวิธีการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบทางหน้าเพจอีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-618500 ต่อ 4018 – 4019 (ในวันและเวลาราชการ)