ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือก โควตารับตรงพิเศษ รอบ 4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือก โควตารับตรงพิเศษ รอบ 4

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว ชื่อไฟล์ รายละเอียดการรายงานตัว หน้า 1-4 และ 5-8 ปฏิบัติตามขั้นตอนตามวันและเวลาตามรายละเอียดที่แจ้งตามไฟล์แนบนี้