ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม

 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล (ราชมงคลหังหินเพลส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการดูแลรักษาผู้ที่เข้ารับการกักตัวในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวทักทายพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาผ่านห้องควบคุมเสียงอีกด้วย