ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม (รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่)

ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม (รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่)

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมสรุปความพร้อมในการเข้าใช้อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล (ราชมงคลหังหินเพลส) ขนาดพื้นที่ จำนวน 72 ห้อง 144 เตียง สำหรับจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี นายดำรงรักษ์ ชูไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราณบุรี และ ทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม และรับมอบอาคารเพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมนี้ต่อไป