สำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่)

สำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่)

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วย ทีมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำรวจพื้นที่เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 สำหรับรักษาและสังเกตอาการผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการควบคุม ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงเอื้อเฟื้อสถานที่บริเวณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล (ราชมงคลหังหินเพลส) ซึ่งมีความพร้อมสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 72 ห้อง 144 เตียง