ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ตะหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกกษา จึงประสานงานกับอำเภอหัวหินและเทศบาลเมืองหัวหินจัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคพ่นสารเคมี นำเครื่องพ่นน้ำยาสะพายหลังแบบละอองฝอย เข้าฉีดฆ่าเชื้อโรคภายนอกอาคารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต 4) เนื่องจากทราบรายงานผลยืนยันบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 1 ราย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการติดต่อ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง