รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564