การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารฝึกอบรมระยะสั้น (ราชมงคลเพลส) 08/04/2564

 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารฝึกอบรมระยะสั้น (ราชมงคลเพลส) 08/04/2564

การประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารฝึกอบรมระยะสั้น (ราชมงคลเพลส) จำนวน 1 รายการ